Het Project

Het doel: Zoveel mogelijk leerlingen uit achterstandswijken in Kaapstad moeten minimaal 1 keer per week Lichamelijke Opvoeding krijgen met de focus op het leren van Life Skills (sociale vaardigheden).

Lichamelijke Opvoeding is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
Bewegen bevordert de gezondheid, bewegen stimuleert de sociale omgang met elkaar, bewegen bevordert de persoonlijke ontwikkeling en bewegen zorgt vooral voor heel veel plezier.

Veel leerlingen uit achterstandswijken in Kaapstad hebben elke dag te maken met criminaliteit, armoede en andere problemen. Lichamelijke Opvoeding is een middel om de leerlingen te helpen en preventief deze problemen aan te kunnen pakken. In de lessen Lichamelijke Opvoeding staat namelijk elke week een Life Skill centraal en daaromheen worden de lessen gebouwd. Samenwerken, communicatie, vertrouwen, doelen stellen en geduldig zijn, zijn een paar voorbeelden van wat de leerlingen elke week leren.

In 2011 is Grassy Park High School de eerste school geweest waar Movement in Cape Town in actie is gekomen. Grassy Park High School is een middelbare school in de wijk Grassy Park in Kaapstad. Op deze middelbare school zitten ongeveer 900 leerlingen die 5 dagen in de week onderwijs krijgen. Engels, Afrikaans, wiskunde, geschiedenis zijn voorbeelden van een aantal vakken die de leerlingen op deze school krijgen. Maar helaas werd er geen Lichamelijke Opvoeding gegeven. Dit vak is in Zuid-Afrika niet verplicht en scholen krijgen dan ook geen geld om hier iemand voor aan te nemen. Grassy Park High School is geen rijke school en een gymdocent kunnen ze niet betalen.

Om zoveel mogelijk leerlingen te voorzien van bewegingslessen is natuurlijk een team voor nodig. Movement in Cape Town heeft een geweldig team dat bestaat uit twee componenten. Als eerste zijn er enthousiaste jonge Zuid-Afrikanen die geen kans hebben gehad in Zuid-Afrika om verder te studeren na hun middelbare school. Zij zijn in opleiding gekomen bij Movement in Cape Town en vervolgens hebben ze een baan gekregen op een school om daar Lichamelijke Opvoeding te geven. Ten tweede bestaat het team uit opleiders. Hannah Overgaauw is samen met stagiaires uit Nederland deze jonge Zuid-Afrikanen gaan opleiden. Zij krijgen in een jaar tijd zoveel mogelijk kennis mee om daarna met een volle rugzak les te kunnen gaan geven.

Met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat sporten in Kaapstad bij de samenleving gaat horen. Hier is jullie hulp bij nodig, als jullie net zoveel in dit project geloven als ik, dan is alles haalbaar. U kunt een bijdrage doneren aan Movement in Cape Town waarbij het geld rechtstreeks naar de docenten gaat en dus naar de honderden leerlingen die op het veld zo lang mogelijk willen genieten van LO.